کابل HDMI 3سر

بخرید و 460 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

کابل HDMI 3سر

که یک سر آن HDMI و یک سر آن USB و سر دگیر آن میکرو است

مــزایا
مــعایب