کابل شبکه CAT5 0.5m

بخرید و 90 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

  • CAT 5E
  • 0.5m
مــزایا
مــعایب