کابل شبکه CAT5 5m

بخرید و 160 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

  • CAT 5E
  • 5m
مــزایا
مــعایب