سویئچ 2 پورت VGA KVM

بخرید و 600 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

2PORT VGA SWITCH

Resolution: 1920*1080

FEATURES

2PORT SIMPLE VGA SWITCH,
METAL

KEY- PRESS SWITCH

RESOLUTION: 1920* 1440

NON- POWER

مــزایا
مــعایب