کابل شبکه CAT5 2m

بخرید و 120 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

cat5 2m

  • CAT 5E
  • 2m
مــزایا
مــعایب